سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران

... نیمه جان از عشق و غم بی کسی , ای خدا به فریادم میرسی ؟

تمام متنهای این وب از خودمه پس کپی برداری نکن لدفن ؛ ممنون